Cross Foxes

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
  • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tabor, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 421001

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@crossfoxes.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.crossfoxes.co.uk/

Mae'r Cross Foxes wedi'i leoli mewn lleoliad eithriadol, yn swatio wrth droed Cader Idris a dim ond 4 milltir o aber ysblennydd yr Afon Mawddach a thref hanesyddol Dolgellau. Mae yna chwe ystafell wely wedi'u cynllunio'n unigol, gan gynnwys dwy ystafell y gellir eu haddasu fel ystafelloedd teulu i gysgu hyd at bedwar o bobl. Mae gan bob ystafell ei dyluniad unigryw ei hun, gyda chyfuniad di-dor o ddodrefn a chelf fodern a hynafol ym mhob un. Mae'r bar a'r gril yn y Cross Foxes yn cynnig cynnyrch lleol, tymhorol, i gyd wedi'i baratoi'n ffres gan y Prif Gogydd creadigol, sy'n wirioneddol mwynhau gwneud pwdinau blasus.

Gwobrau