Gwin Dylanwad Wine

Porth Marchnad, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1ET

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 422870 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07799 666275

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page dylan@dylanwad.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.dylanwad.com/

Caffi / bar / siop win yng nghanol Dolgellau. Lle y gallwch ddod am baned a chacen, glasiad o win, prydau ysgafn neu brynu potel o win o’r seler. Maent yn mewnforio gwinoedd o bob cwr o Ewrop, gan ychwanegu gwinoedd o bob rhan o'r byd. Edrychwch allan am eu nosweithiau blasu gwin a cherddoriaeth.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Mynedfa i’r Anabl
  • Toiled
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Talebau rhodd ar gael
  • Croesewir teuluoedd
  • Toiledau Anabl
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Cyfleusterau newid babanod
  • WiFi am ddim