Y Sospan

Llys Owain, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1AW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 423174

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ysospan@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ysospan.co.uk/

Mae Y Sospan yn dyddio'n ôl i 1606, wedi'i gadw i ffwrdd o'r prif sgwâr yn hen dref Dolgellau. Mae Y Sospan yn llawn cymeriad o'i lawr llechi gwreiddiol i hen ddrws y carchar sy'n arwain at y bwyty mawr gyda'i le tân mawr. Mae'r bwyty mawr yn berffaith ar gyfer partïon cinio oherwydd gall eistedd hyd at 50 o bobl.

Y Sospan yw'r lle perffaith i fynd gyda ffrind i gael coffi a brecwast boreol, i gael cinio gweithio neu i gael pryd bwyd i fynd os nad oes gennych amser i stopio. Mae yna bob amser ddetholiad mawr o gacennau cartref a the neu goffi ar eich cyfer fel trît ar ôl cerdded y mynyddoedd hardd o gwmpas. Gyda'r nos daw Y Sospan yn fistro lle gallwch ymlacio gyda photel o win a bwyd gwych.

Gwobrau

  • Thumbnail