The Heights

74 High Street, Llanberis, LL55 4HB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01286 238235

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@theheightsllanberis.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theheightsllanberis.co.uk/index

Lleolir y byncws The Heights yn Llanberis, 100 llath o Lyn Padarn hardd.

Mae'n cynnig ystafelloedd gwely gyda lloriau carped a Wi-Fi am ddim ar gael mewn mannau cyhoeddus.

Mae gennym amrywiaeth o gwrw a gwirodydd, bwydlen flasus, gardd fawr, teras a lolfa.

Darperir parcio am ddim ar y safle ar gyfer pob cwsmer.