Twnti Seafood Restaurant

Rhydyclafdy, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7YH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740929

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://twntiseafood.co.uk/

Wedi'i osod mewn ysgubor wedi'i addasu, mae gan y bwyty enwog hwn enw da am fwyd môr ardderchog. Bob amser yn ymdrechu i ddefnyddio cynnyrch lleol lle bynnag y bo modd, mae'r holl brydau ym Mwyty Bwyd Môr Twnti yn cael eu paratoi gan ddefnyddio cynhwysion ffres, gyda chymaint â phosibl yn cael eu cyflenwi gan bysgotwyr lleol. Mae Bwyty Bwyd Môr Twnti yn gwasanaethu rhai o gimychiaid mwyaf ffres y DU, wedi eu casglu yn ddyddiol o'r dyfroedd lleol o amgylch Llŷn. Tyfir rhai o'r llysiau a'r cynnyrch salad yn lleol hefyd.

Gwobrau

  • Thumbnail