Martha Jones

77 Stryd Fawr, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RR

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 703041

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page juliejoshuatree@hotmail.co.uk

Mae siop Martha Jones yn gwerthu cardiau cyfarch ar gyfer pob achlysur, ystod eang o anrhegion ac eirth casgladwy gan Charlie Bears a Steiff. Mae'r cardiau cyfoes, diweddaraf ar gyfer pob achlysur yma, cardiau sy'n hardd, yn wahanol ac yn dangos eich bod yn poeni. Ceir yma, hefyd, rhoddion i ategu dewisiadau eich cerdyn.