Whitehall

Stryd Moch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5RG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 614091

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page helo@whitehall.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://whitehall.cymru/

Mae Whitehall yn gastro-dafarn sydd wedi'i lleoli yng nghanol Pwllheli, ac yn boblogaidd gyda thwristiaid a phobl leol fel ei gilydd, sy'n ei gwneud yn lleoliad prysur drwy gydol y flwyddyn. Mae'r fwydlen yn dymhorol gan ddefnyddio cynhwysion o ffynonellau lleol -  cregyn gleision o Afon Menai, crancod a chimychiaid wedi'w pysgota oddi ar Enlli, caws o'r Ffatri Laeth ac wrth gwrs Cig Oen Cymru. Wedi'i weini mewn lleoliad modern, hamddenol, gallwch alw i mewn am goffi ffres, 'brunch', cinio neu bryd o fwyd 3 cwrs, wedi ei weini gyda gwinoedd gwych neu cwrw wedi'u fragu'n lleol.

Gwobrau

  • Thumbnail