Penprys Bach @ Hendre Barns

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Hendre Penprys, Pentre Uchaf, Gwynedd, LL53 8EZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 750505

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@hendre-barns.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.hendre-barns.co.uk/ | https://www.hendre-barns.co.uk/penprys-bach-home

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi'i leoli'n ganolog ym Mhen Llŷn, mae Penprys Bach yn fwthyn hunanarlwyo moethus, sy'n cynnig gofod cynllun agored i'r ystafell fyw, bwyta a chegin gyda mynediad gwastad drwyddi draw. Gyda mynediad uniongyrchol o'r ystafell fyw, mae'r ardd gaeedig, lefel, sy'n wynebu'r de, yn ofod heulog rhyfeddol sy'n cynnwys dodrefn patio rattan a barbeciw. Mae band eang ffeibr 100, trydan, dillad gwelyau a thywelion wedi eu cynnwys yn y pris. 

Mwynderau

 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • WiFi ar gael
 • Dillad gwely ar gael
 • Te/Coffi
 • Llofft llawr gwaelod
 • En-Suite
 • Dim Ysmygu
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Gardd
 • Archebu ar-lein ar gael
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Derbynnir Cŵn

Gwobrau

 • Thumbnail