Yr Helyg | The Willows

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Mynytho, Gwynedd, LL53 7RW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740676

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page thewillowsabersoch@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://the-willows-abersoch.co.uk/

Maes carafanau a gwersylla heddychlon, â digon o le, 2.7 milltir o Abersoch, sy'n addas ar gyfer pobl dros 18 oed yn unig, ni chaniateir plant. Mae'r parc yn uno'r traddodiadol â chyfoes mewn lleoliad heb ei ail: gan gynnig cynhesrwydd, swyn, gofod ac awyrgylch benodol wedi'i fireinio sy'n wirioneddol ar ei ben ei hun. Croesewir cŵn. 
 

Mwynderau

 • Pwynt trydan
 • WiFi am ddim
 • WiFi ar gael
 • Parcio
 • Derbynnir Cŵn
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Cawod
 • Gwaredir dŵr llwyd a gwastraff

Gwobrau