Seven Hire

11 Tyn Pwll, Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7PG

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07875 082410

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@sevenhire.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.sevenhire.com/

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Paratowch ar gyfer y daith gyffrous eithaf gyda'r sbortscar Caterham 7 syfrdanol! Wedi ei leoli yn Llanbedrog, ym Mhen Llŷn, mae Seven Hire yn cynnig cyfle i yrru'r sbortscar eiconig Caterham 7 i archwilio ffyrdd trawiadol Parc Cenedlaethol Eryri neu ffyrdd arfordirol anhygoel Pen Llŷn. Profwch yrru fel erioed o'r blaen, manteisiwch ar y symlrwydd moel a gorfoleddwch yn y pŵer amrwd a'r manylder all dim ond Caterham ei gynnig, yn mynnu sylw llawn ac ennyn diddordeb pob synnwyr gyda'i berfformiad eithriadol, ei gywirdeb, a'i reolaeth. 

Mwynderau

  • Parcio