Caffi Cabin

Y Maes, Pwllheli, LL53 5HA

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07599 505898

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.cabinpwllheli.co.uk

Os ydych yn chwilio am wasanaeth gyda gwên, awyrgylch cyfeillgar, bwyd cartref, Caffi Cabin yw’r lle i ymlacio ym Mhwllheli. Croeso cynnes i bawb. Dyfarnwyd caffi thema'r flwyddyn yn 2016.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • WiFi ar gael
 • Toiled
 • Arhosfan bws gerllaw
 • WiFi am ddim
 • Parcio
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Croeso i bartion bws
 • Derbynnir Cŵn
 • Croesewir teuluoedd