Delfryn @ Hendre Barns

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Hendre Penprys, Pentre Uchaf, Gwynedd, LL53 8EZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 750505

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiries@hendre-barns.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.hendre-barns.co.uk/ | https://www.hendre-barns.co.uk/delfryn-home

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi'i leoli'n ganolog ym Mhen Llŷn, mae Delfryn yn ysgubor garreg wedi'i haddasu gyda nenfydau cromennog, trawstiau agored a chynllun agored - y lle perffaith i dreulio wythnos gyda theulu a ffrindiau. Mae dec allanol Delfryn, sy'n hygyrch naill ai o'r brif ystafell wely neu o'r ystafell fyw, olygfeydd godidog ar draws y dyffryn i Llithfaen a'r Eifl yn y pellter. Mae band eang ffeibr 100, trydan, dillad gwelyau a thywelion wedi eu cynnwys yn y pris. 

Mwynderau

 • Parcio
 • WiFi am ddim
 • WiFi ar gael
 • Dillad gwely ar gael
 • Te/Coffi
 • Cot ar gael
 • Llofft llawr gwaelod
 • En-Suite
 • Dim Ysmygu
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Cadair uchel ar gael
 • Gardd
 • Archebu ar-lein ar gael
 • Mynedfa i’r Anabl
 • Derbynnir Cŵn

Gwobrau

 • Thumbnail