Gimblet Rock Holiday Park

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AY

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 612770

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@gimblet-rock.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.haulfrynholidayhomes.co.uk/our-parks/north-wales/gimblet-rock

Mae Parc Gwyliau Gimblet Rock yn barc gwyliau trawiadol ar Benrhyn Llŷn, eiliadau o Barc Cenedlaethol Eryri, gyda'i olygfeydd dramatig, marina hardd, dyfroedd hwylio tawel a milltiroedd o dywod euraidd. Mae'n lleoliad delfrydol i archwilio'r ardal leol: ewch am dro ar hyd tywod ysgubol Nefyn i anheddiad cerdyn post Porthdinllaen, ymunwch â thaith reilffordd llawn atgofion o Borthmadog, crwydrwch ym mhentref a gerddi rhyfeddol Portmeirion, neu ewch i brofi awyrgylch gosmopolitaidd Abersoch.

Ar y safle, mae cyfleusterau chwaraeon a hamdden o'r radd flaenaf gan gynnwys ystafell ffitrwydd, pwll nofio dan do, sawna a chwaraeon dŵr. Mae digon i blant ac oedolion fel ei gilydd, yn ogystal â chyfleoedd di-ri i ymlacio - yn enwedig gwylio'r machlud o'ch twb poeth awyr agored eich hun ar ddecin eich llety!  Hefyd, mae cael diodydd neu ginio ym mar a bwyty'r perchnogion yn ffordd wych o dreulio'r amser tra'n gwerthfawrogi'r golygfeydd.

I archebu gwyliau neu weld mwy am y parc, ewch i'r wefan neu ffoniwch 01758 612770. Fel arall, ffoniwch y rhif hwn os ydych chi am ddarganfod mwy am fod yn berchen ar gaban gwyliau syfrdanol eich hun yn y parc hardd hwn, ewch i gimblet-rock.co.uk , neu e-bostiwch info@gimblet-rock.co.uk.

Mae cyfleusterau Sba a Iechyd a Harddwch ar gael ar safle arall Haulfryn yn yr ardal sef Warren, Abersoch.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Iechyd/Ffitrwydd/Harddwch
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Te/Coffi
 • Nwy ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Sba
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Pwll nofio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau