Traeth Pwllheli

Pwllheli, Gwynedd, LL53 5YT

Ceir dau draeth ym Mhwllheli, traeth Glan y Don a’r traeth deheuol. Mae traeth Glan y Don, sydd yn wynebu’r de, yn un o’r cyfrinachau gorau’r Llŷn Peninsula, a chaiff ei ddarganfod wrth gefn gweithdai'r marina. Bydd yn mesur oddeutu tair milltir, wedi ei orchuddio gyda thywod a cherrig man ac yn cael ei gefnu gan dwyni tywod. Cerrig man yw y rhan fwyaf o’r traeth deheuol, ac mae’n ymestyn o Garreg yr Imbill, dros y promenâd a thuag at Lanbedrog. Ceir toiledau, parc chwarae a pharc sgrialu yn gyfagos. Mae cyfyngiadau ar gŵn ar yr traeth a hefyd parth gwahardd cychod. Yn yr haf, mae croeso i gŵn, oni bai iddynt aros ar ochor chwith o’r llithrfa. Ychydig i’r de o’r dref Pwllheli y mae’r traethau, felly caiff bob math o gyfleusterau ar gael ar stepen eich drws. Yn ystod misoedd yr haf mae ymwelwyr yn heidio yma, gan fod gwestai, clybiau a mannau bwyta i gyd o fewn mynediad rhwydd.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Siop
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus