Oriel Plas Glyn-y-Weddw

Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740763

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiry@oriel.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.oriel.org.uk

Mae'r oriel gelf unigryw yma wedi ei lleoli yn Llanbedrog ym Mhen Llyn darluniadwy. Mae'r Plasty Fictorianaidd Gothig wedi ei restru'n radd II yma yn lle perffaith i weld peth o gelf cyfoes gorau Cymru. Dewch i fwynhau cinio ysgafn neu te prynhawn tra’n edmygu’r olygfa syfrdanol o Fae Ceredigion a mynyddoedd Meirionydd ac Eryri. Mae popeth wedi ei goginio yn ffres yn y caffi yn defnyddio cynhyrch lleol o’r safon uchaf.
(Ar gau yn achlysurol oherwydd priodasau/cyngherddau. Rhowch alwad cyn teithio'n bell)

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Parcio
  • Siop
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw