Bwthyn - Brynhyfryd

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Caernarfon Road, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5LG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 613501

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page rand@myphone.coop

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.brynhyfryd.org.uk/

Mae Brynhyfryd, a adeiladwyd gan William Jones, adeiladwr llongau llewyrchus oddeutu 1842 wedi ei leoli o fewn gerddi a edrychir dros yr harbwr, hafan a golygfeydd am Fae Ceredigion a mynyddoedd y canolbarth. Mae siopau, tafarndai, traethau a'r clwb hwylio i gyd o fewn 10 munud wrth gerdded. Rydym yn croesawu ein gwesteion i'r Bwythyn dwy lofft, a leolir oddi fewn i'n tiroedd. Rydym yn darparu tennis bwrdd, gril barbeciw a dodrefn gardd.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • En-Suite
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cot ar gael
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Peiriant golchi ar y safle