Tonnau

21 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 612806

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llio@tonnau.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tonnau.com

Mae Oriel Tonnau i’w chanfod yng nghalon hen dref farchnad Pwllheli. Mae yno bellach gasgliad helaeth o gelf cyfoes – lluniau gwreiddiol, tecstiliau, ffotograffau, crefft, cardiau a gemwaith. Bwriad yr oriel yw cyflwyno doniau creadigol Cymru a gwneud y profiad hwnnw mor ddeniadol a phleserus â phosib. Mae’n adeilad hirfain, traddodiadol yn Stryd Penlan (a fu’n siop baent a ffatri wlân cyn hynny), gyda digon o waliau arddangos wedi eu goleuo’n braf. Gyda phedwar arlunydd yn cyflwyno arddangosfa arbennig sy’n cael ei newid deirgwaith y flwyddyn, mae rhywbeth newydd i’w weld a’i fwynhau yno yn rheolaidd. Mae yma le paned i ymlacio ac mae’r oriel ar un lefel, gyda mynediad addas i gadeiriau olwyn.

Mwynderau

  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Toiledau Anabl
  • Cyfleusterau newid babanod
  • WiFi am ddim

Gwobrau

  • Thumbnail