Tonnau

21 Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 612806

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page llio@tonnau.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tonnau.com

Oriel gelf a chrefft, ystafell de, gwasanaeth fframio a chynhyrchu printiadau. 

Mwynderau

  • Derbynnir cardiau credyd
  • Toiled
  • Croesewir teuluoedd
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Toiledau Anabl
  • Cyfleusterau newid babanod
  • WiFi am ddim