Traeth Abersoch

Abersoch, Gwynedd, LL53 7EF

Yn Abersoch fe ddewch ar draws un o’r traethau fwyaf poblogaidd Llŷn Peninsula - a sicr un o’r rhai mwyaf bywiog. Mae’r prif draeth yn le gwych ar gyfer gorweddian gan ei fod mewn man hyfryd a chysgodol.  Mae’r môr yma’n wych ar gyfer chwaraeon dŵr, yn enwedig hwylfyrddio, syrffio a hwylio, ac yn le gwych ar gyfer dysgu’r grefft. Mae’n boblogaidd iawn gyda theuluoedd, diolch i’r tywod a’r ffaith ei fod yn fan gwaharddiad ar gyfer cychod modur ac hefyd efo cyfyngiadau cŵn. Yn ogystal â’r prif draeth, ceir dau draeth llai, traeth Chwarel a thraeth y Pentref. Mae traeth y chwarel yn derbyn gwyntoedd gwych ar gyfer gweithgareddau chwaraeon dŵr a cheir digonedd o barcio. Mae traeth y pentref yn gallu bod yn weddol brysur yn y prif amseroedd yr haf, er hyn mae dal yn werth ei weld. Mae’r cyfleuster yma yn cynnwys siop, toiledau a pharcio.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Toiled
  • Parcio
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Mynedfa i’r Anabl