Glyn y Weddw Arms Tŷ Du

Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740212

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page mdcook2010@hotmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://glynyweddw.com/cy/

Mae Tafarn y Glyn-y Weddw Tŷ Du yn Llanbedrog ar agor 7 diwrnod yr wythnos am ddiodydd a bwyd ac yn cynnig croeso cynnes a chyfeillgar i gwsmeriaid, ac awyrgylch braf i fwynhau'r prydau bwyd blasus. Y Glyn y Weddw Arms Tŷ Du yw'r dafarn deuluol ddelfrydol, lle mae plant yn gallu chwarae'n ddiogel yn y mannau chwarae caeëdig tra bod rhieni'n ymlacio ar y patio, sydd wedi'i orchuddio a'i gynhesu. Mae croeso i gŵn yn y man eistedd awyr agored hefyd.

Gwobrau

  • Thumbnail