Plasyngheidio

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
  • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
  • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Boduan, Gwynedd, LL53 8YL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 720327 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07526 121313

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page post@plasyngheidio.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://plasyngheidio.cymru/

Mae Plasyngheidio yn fferm weithredol ym Mhen Llŷn ac mae golygfeydd arfordirol a mynyddig ddigyffwrdd o'i gwmpas. Mae cyfleusterau rhagorol ar gyfer carafanau teithiol, cartrefi modur a phebyll trelar, ac mae'r lleoliad ger Nefyn yn gwneud hwn yn lle delfrydol ar gyfer gwyliau teithiol unrhyw adeg o'r flwyddyn. Ym Mhlasyngheidio hefyd, mae dau pod cyfforddus i'w llogi, sy'n cynnwys un gwely dwbl a dau wely sengl.