Plas Glyn-y-Weddw

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Llanbedrog, Gwynedd, LL53 7TT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 740763

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page enquiry@oriel.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.oriel.org.uk | https://dioni.co.uk/cottages/gothic-styled-mansion-near-the-beach-in-llanbedrog…

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Adeiladwyd y plasdy Gothig yma ger y traeth yn Llanbedrog yn 1857 ac mae'n gartref i oriel gelf a chaffi poblogaidd iawn yn cael ei redeg gan elusen annibynnol. Mae adain gefn yr adeilad trawiadol wedi ei drosi yn lety hunan gynhaliol yn cysgu deg o bobl, croesewir anifeiliaid anwes yn ogystal.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Lifft
 • Parcio
 • Cyfleusterau cynhadledd ar gael
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Cyfleusterau plant
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Archebu ar-lein ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail