Amgueddfa Forwrol Llŷn

Old St. Mary's Church, Nefyn, Gwynedd, LL53 6LB

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 721313

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page amgueddfaforwrolmaritimemuseum@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.llyn-maritime-museum.co.uk

Mae gan Amgueddfa Forwrol Llŷn gasgliad diddorol o tua 400 o arteffactau cysylltiedig â’r môr a hanes tref Nefyn a’r cylch, yn cynnwys lluniau, creiriau, modelau, cychod, angorau, ffotograffau a dogfennau.Mae yna arteffactau o longddrylliadau er enghraifft rhan o blât enw y Royal Charter, angor y Vella, llestri a photeli wisgi o’r Stuart a longddrylliwyd yn 1901. Cewch weld offerynnau morwrol fel cwmpawdau, secstantau ac ysbienddrychau. Yn y casgliad hefyd mae arfau seiri llongau. Câi llawer eu hadeiladu’n lleol gan ddefnyddio’r arfau hyn ar draethau Nefyn a Phorthdinllaen yn yr 19eg ganrif. Mae gan yr amgueddfa hefyd amrywiaeth eang o eitemau o fywyd ar fwrdd llong ac eitemau a ddygai morwyr gartref o’u teithiau. Mae 18 model llong yng nghasgliad yr amgueddfa. Mae yna hefyd beintiadau o longau, printiadau o olygfeydd lleol, posteri a mapiau. Mae casgliad diddorol o hen ffotograffau gennym hefyd o forwyr, pobl a lleoedd lleol. Ymhlith yr eitemau eraill o ddiddordeb yn y casgliad y mae baneri - tua 30 baner a phennant – cwmnïau llongau a baneri arwyddion rhyngwladol. Cafodd rhai o’r rhain eu hadfer yn ddiweddar i’w harddangos yn yr amgueddfa.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Arhosfan bws gerllaw
  • Croesewir teuluoedd
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Croesewir grwpiau
  • Croeso i deuluoedd