Neuadd Dwyfor - Canolfan Gelfyddydol a Sinema

Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 704088

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page Neuadd_Dwyfor@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.neuadddwyfor.cymru

Mae’r adeilad Fictorianaidd hwn, a adeiladwyd yn 1902 bellach yn ganolfan gelfyddydol fywiog a chyfoes ac yn gartref i lyfrgell Pwllheli. Gyda 222 o seddi a rhaglen greadigol sy’n cynnwys ffilm, cynyrchiadau gan gwmnïau lleol a chenedlaethol, perfformiadau bale, opera, dramâu a chyngherddau. Mae gan Neuadd Dwyfor gymaint i’w gynnig i’r bobl leol ac ymwelwyr ir ardal. Neuadd Tref a Marchnad, adeiladwyd ym 1900, defnyddiwyd fel theatr ers 1902, fel sinema ers 1911. Heddiw mae rhaglen eang ar gael yn Neuadd Dwyfor yn cynnwys ffilmiau newydd, darllediad byw o’r National Theatre, Y Bolshoi Ballet a’r Royal Shakespeare Company yn ogystal â ffilmiau annibynnol.

Ewch i'r wefan i weld beth sydd 'mlaen yn y sinema a'r ganolfan.

Mwynderau

  • Derbynnir cardiau credyd
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Gorsaf tren gerllaw
  • Gwybodaeth i ymwelwyr
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Traeth gerllaw
  • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
  • Siaradir Cymraeg