Elspeth Mills

2 Yr Ala, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5BU

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01758 701901

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page contactus@elspethmills.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://elspethmills.co.uk/

Mae Elspeth Mills yn fusnes teuluol sydd wedi'i leoli ym Mhwllheli. Siop gyfoes fach wedi'i lleoli dros 3 llawr yn manwerthu Dillad, Ategolion ac esgidiau merched. Dros tri llawr, maent yn diweddaru'r brandiau sydd wedi'u stocio yn y siop yn gyson gan gynnwys: Adini, Diverse, Cipriati, Studio, Pomodoro, Lilly & Me. Spanx, JCUK, Pia Rossini, Reevo, Made In Italy, Vero Moda a llawer mwy. Yn ogystal â dillad ac ategolion, mae amrywiaeth o fagiau ac anrhegion ar gyfer y cartref hefyd ar gael.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus