Rhiwal Ystumgwern

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ystumgwern Hall Farm, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Mae Rhiwal yn Ystumgwern, fferm organig, weithredol, sy'n gorwedd rhwng y mynyddoedd a'r môr rhwng Harlech ac Abermaw. Mae ganddo lolfa cynllun agored, cegin a lle bwyta i fyny'r grisiau, ac ystafell wely gefaill ac ystafell wely ddwbl ynghyd ag ystafell ymolchi a chawod uwchben i lawr y grisiau. Mae digon i'w weld a'i wneud yn lleol yn yr ardal hyfryd hon. Mae tref harbwr bert Porthmadog yn cynnig siopau a chyfleoedd gwych i reidio ar drên stêm Ffestiniog ac Ucheldir Cymru. Mae ceudyllau llechi yn Blaenau Ffestiniog a Llanfair, lle gallwch ddarganfod treftadaeth ddiwydiannol yr ardal. Mae gan Harlech ei chastell byd-enwog a  Chwrs Golff Brenhinol Dewi Sant rhagorol. Mae traethau tywodlyd hyfryd yn ymestyn am filltiroedd i lawr i Abermaw, sy'n eistedd ar aber yr Afon Mawddach, hafan i fywyd gwyllt. Mae'r llety'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n mwynhau pysgota, merlota, hwylio ac ymweld â thraethau tywodlyd arfordir Bae Ceredigion, ynghyd â'r rhai sy'n edrych am wyliau cerdded ym mynyddoedd Cymru. I'r rhai sy'n hoffi cadw'n egnïol, mae yna deithiau cerdded a llwybrau beicio gwych yn y wlad o amgylch, lle gallwch chi fwynhau cefndir hyfryd mynyddoedd Rhinogydd wrth i chi archwilio'r ardal.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Fferm weithiol
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau