Tŷ Mawr Hotel

  • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
  • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars

Llanbedr, Gwynedd, LL45 2NH

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 241440

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@tymawrhotel.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.tymawrhotel.com

Yn wreiddiol yn fferm o'r unfed ganrif ar bymtheg, mae gwesty Tŷ Mawr ym mhentref Llanbedr. Mae'r ystafelloedd yn eang, ac yn groesawgar, pob un ag addurn wedi'i ddylunio'n unigol, ac mae'r lolfa'n glyd ac ymlaciol, yn sicr o wneud i chi deimlo'n gartrefol. Mae gan brydau bar a bwydlenni'r bwyty enw rhagorol gyda gwesteion a phobl leol fel ei gilydd. Yn yr Haf, mae'r ardd yn lle gwych i deuluoedd ymlacio. Yn y Gaeaf mae tanau agored ac amgylchedd cyfforddus yn sicrhau ymweliad cynnes, clyd. 

Mwynderau

  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Derbynnir cardiau credyd
  • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
  • Te/Coffi
  • Teledu yn yr ystafell/uned

Gwobrau

  • Thumbnail