Harlech & Ardudwy Hamdden | Leisure

Beach Road, Harlech, Gwynedd, LL46 2UG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780576

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page harlechleisure@btconnect.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://harlechardudwyleisure.org.uk/

Mae Harlech & Ardudwy Hamdden | Leisure yn fusness nid-er-elw, menter cymdeithasol sy’n cael ei reoli gan Fwrdd Cyfarwyddwyr Gwirfoddol o bobl leol o’r gymuned a gefnogir gan grwp o wirfoddolwyr a elwir yn Ffrindiau Pwll Nofio Harlech sy’n gweithio’n galed i godi arian i'w redeg gan y gymuned ar gyfer y gymuned. Mae yna bwll nofio 25 metr, Caffi a Wal Ddringo.

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Pwll nofio