Gwenynwe | Direct Bees

Uned 13, Tan y Castell, Harlech, Gwynedd, LL46 2UG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 549179

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page hello@directbees.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://directbees.com/ | https://gwenynwe.com/

Daeth Gwenynwe | Direct Bees i fodolaeth i wireddu a lledaenu'r angerdd i wenynwyr eraill, yn y presennol a'r dyfodol. Crëwyd eu busnes allan o gariad ac ymroddiad llwyr i un o'r pryfed harddaf, clyfar ac ysbrydoledig sy'n bod. Maent wedi creu gwefan sy'n eich galluogi i brynu eich offer cadw gwenyn, Cychod Gwenyn, siwtiau gwenyn a digonedd o offer sy'n gysylltiedig â gwenyn/gwenynfa, cychod gwenyn a wnaed ym Mhrydain ac eitemau hanfodol eraill am ffracsiwn o'r gost. Yn angerddol am bob peth gwenyn, nod Gwenynwe | Direct Bees yw gwneud cadw gwenyn yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bawb. Felly, p'un a ydych chi'n meddwl am, neu eisoes yn, cadw gwenyn - rhannwch yr angerdd a helpu i ddiogelu bodolaeth y pryfed anhygoel hyn.