Daflod Ystumgwern

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ystumgwern Hall Farm, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Fflat dwy ystafell wely 5 Seren yw Daflod, ac mae wedi'i leoli ar lawr cyntaf ysgubor wedi'i haddasu yn Ystumgwern, fferm organig weithredol. Mae'n lleoliad tawel, gwledig, yn swatio rhwng y môr a'r mynyddoedd a hanner ffordd rhwng Harlech ac Abermaw. Mae'n gyffyrddus ac wedi'i gyfarparu'n wych gyda thrawstiau pren a golygfeydd agored. Mae gan y ddwy ystafell wely gyfleusterau en-suite. Mae'n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio ac mae'r ystafell gemau a rennir yn ffefryn mawr.

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Fferm weithiol
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau