Gwyliau Talwrn Bach

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Talwrn Bach Farm, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2DZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0118 940 2829 | 01509 853975 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07808 777462

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page talwrn.bach@ntlworld.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.talwrnbach.co.uk/

Mae Gwyliau Talwrn Bach yn fusnes teuluol sy'n cynnig gwyliau hunanarlwyo ar y safle. Mae’n daith gerdded fer o bentref hardd Llanbedr, ger Harlech. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg heibio'r drws. Mae'r ardal yn enwog am ei thraethau trawiadol a golygfeydd mynydd, perffaith ar gyfer cyplau, teuluoedd a grwpiau eu harchwilio, boed hynny ar droed, beic, trên neu gar, gyda golygfeydd ac atyniadau mawr Eryri o fewn cyrraedd hawdd. Mae gan y Ffermdy ddwy ystafell wely dwbl, un dau wely, dwy sengl fach ac ystafell wely bync yn cysgu hyd at 10. Mae dwy ystafell gawod ac ystafell ymolchi, dwy ystafell dderbyn a chegin fawr / ystafell fwyta teulu gyda pheiriant golchi llestri. Mae'r Hen Stabl yn cysgu 4 i 6 ac mae ganddo ystafell wely dwbl, ystafell bync ac ail ystafell dderbyn sy'n dyblu fel ystafell wely, ynghyd â chegin eang / ystafell fwyta a lolfa fawr. Mae'r Hen Feudy yn rhannu cwrt gyda'r Stabl ac yn cynnig ystafell wely dwbl ac ystafell wely gyda dau wely a gwely soffa yn cysgu o 4 i 6 i gyd. Mae cegin, ystafell bwyta a man byw. Mae'r gosodiadau'n rhedeg o ddydd Gwener i ddydd Gwener yn y bythynnod a dydd Sadwrn i ddydd Sadwrn yn y Ffermdy. Mae egwyliau byr ar gael y tu allan i gyfnodau gwyliau ysgol frig. Mae croeso mawr i gerddwyr a beicwyr ac mae anifeiliaid anwes sy'n ymddwyn yn dda yn cael eu derbyn, er bod ymgais i geisio cyfyngu ar gyfanswm o gŵn ar y safle. Mae'r bythynnod ar agor trwy gydol y flwyddyn ac yn aml yn derbyn grwpiau teulu mawr yn y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Mae gwres canolog olew a rhyngrwyd yn y pris. Gellir darparu dillad gwelu a thywelion am gost ychwanegol. Am fwy o wybodaeth, prisiau ac argaeledd, ewch i'r wefan, neu ffoniwch 01509 853975.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Gorsaf bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw