Gwyliau Talwrn Bach

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars

Talwrn Bach, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2DZ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 0118 327 6354 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07808 777462

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page talwrnbachholidays@gmail.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.talwrnbach.co.uk/

Busnes bach teuluol sy'n cynnig gwyliau hunanarlwyo mewn bythynnod cerrig dim ond taith gerdded fer o bentref prydferth Llanbedr, ger Harlech. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg heibio'r drws. Gellir darparu ar gyfer meintiau grwpiau o 2 i 20. Ffermdy yn cysgu 10 gyda 6 ystafell wely. Dau fwthyn clyd yn cysgu 4-6.

Mwynderau

 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Dim Ysmygu
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • WiFi ar gael
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Gorsaf tren gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr beicio Sustrans gerllaw
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Croesewir grwpiau
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail