Y Maes

Llandanwg, Gwynedd, LL46 2SD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 241387 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07866 599860

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page graham@ymaescafe.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ymaescafe.co.uk/

‘Darn o’r nefoedd ger Harlech’.

Holl hwyl y traeth mewn un lle; caffi, parcio, toiledau, pyllau creigiog, tywod, y môr a chyffro ar flaenau eich bysedd.

Gwobrau

 • Thumbnail

Mwynderau

 • Mynedfa i’r Anabl
 • Parcio
 • Gwybodaeth i ymwelwyr
 • Taliad Apple
 • Croeso i bartion bws
 • Cyfleusterau newid babanod
 • WiFi am ddim
 • Toiledau Anabl
 • WiFi ar gael
 • Toiled
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Derbynnir Cŵn
 • Croesewir teuluoedd