Llofft Allan Ystumgwern

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ystumgwern Hall Farm, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Mae'r llety wedi'i greu o adeiladau fferm carreg traddodiadol yn Ystumgwern, fferm weithredol organig. Mae wedi'i ddodrefnu a'i gyfarparu i'r safon uchaf, gan adlewyrchu arddull a chysur y ffermdy drwyddo draw. Mae Llofft Allan yn ddelfrydol ar gyfer cyplau rhamantus, neu ar gyfer y rhai sy'n ceisio heddwch a llonyddwch. Mae ar lefel y llawr cyntaf, ac mae gan yr ystafell wely, gyda gwely maint brenin, gyfleusterau en-suite gyda baddon a chawod uwchben. Mae'n daith fer i Arfordir Bae Ceredigion ac i'r mynyddoedd gerwin, gan ei wneud yn addas ar gyfer gwyliau glan môr, neu wyliau cerdded Cymru.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Parcio
 • Fferm weithiol
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau