Traeth Abermaw

Abermaw, Gwynedd, LL42 1NF

Yn Abermaw y dewch ar draws gyrchfan glan y môr fwyaf poblogaidd Eryri. Yn yr haf, mae ei thraeth eang, tywodlyd yn fagnet i ymwelwyr, er hyn ceir digonedd o le personol gan ei fod mor helaeth.  Ceir hefyd, harbwr darluniadol,  yn eistedd wrth aber Mawddach - lle cewch bysgota, tripiau môr ac aber. Mae Abermaw wedi ei leoli yn berffaith ar gyfer chwaraeon dŵr - ceir mynedfa hawdd i’r môr diolch i’r llithrfa ar y traeth, rhaid cofio fod parth gwaharddiad cychod pŵer yma er mwyn ceisio gwarchod nofwyr, ac mae hefyd gyfyngiadau ar gŵn  Fel cyrchfan glan y môr llawn mae gan Abermaw yr holl gyfleusterau - megis siopau, tai bwyta, parcio da, difyrrwch ac adloniant. Ceir mynediad anabl da ar y traeth hefyd, a chaiff yr ardal ei gwasanaethu yn dda gan  gludiant cyhoeddus.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Parcio
  • Toiled
  • Mynedfa i’r Anabl
  • Yn agos i gludiant cyhoeddus