North Lodge

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ffordd Gors, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2RJ

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Mae North Lodge yn dyddio'n ôl i 1790 ac, yn y gorffennol, roedd yn borthdy i Neuadd Cors-y-Gedol. Mae'n sefyll yn falch yn ei draean erw ei hun o ardd, dim ond dau funud o draethau tywodlyd a mynyddoedd garw. Dim ond taith gerdded pum munud sydd yna i lawr i Draeth Benar, a ddyfarnwyd Gwobr yr Arfordir Gwyrdd iddo am ei amgylchedd traeth a'i ddŵr glân. O fewn hanner milltir mae yna ddetholiad o siopau, tafarn a bwyty Eidalaidd. Cofiwch ddod â'ch beiciau, mae'r llwybrau beicio yn wych, ac mae gan Coed-y-Brenin rai llwybrau garw diddorol iawn i'w goresgyn. Dim ond tair milltir sydd yna i gyrchfan glan môr brysur Abermaw, gyda'i nifer o lefydd bwyta a siopau, a phum milltir i'r de o dref hanesyddol Harlech, gyda'i chastell a'i chwrs golff godidog. Mae yna ehangder deng milltir mwyaf gogoneddus o draethau tywodlyd o Harlech i Abermaw.

Mwynderau

 • Mannau ar gael ar gyfer ysmygwyr
 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Gardd
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr beicio gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau