Pandy

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Tal Y Bont, Abermaw, Gwynedd, LL43 2AD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 242626

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page holidays@rowenpark.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.rowenpark.com/

Hen felin bannu, cafodd Pandy ei addasu'n gyfan gwbl a'i adnewyddu i safon uchel iawn. Gorffeniad pren derw drwyddo gyda dodrefn derw. Pedair ystafell wely, pob un yn en-suite, tân coed yn y lolfa, cegin â’r holl offer gan gynnwys popty dwbl, oergell ddwbl, peiriant golchi llestri ac ati. Gwres canolog drwyddo. Peiriant golchi, peiriant sychu dillad a rhewgell yn yr ystafell amlbwrpas.

Mwynderau

 • Dillad gwely ar gael
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Gardd
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Parcio
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Cawod
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau