Sgubor Ystumgwern

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars
 • 5 Star Rating Star icon rating the accommodation 5 Stars

Ystumgwern Hall Farm, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247249 Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07928 271464

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page ynys@ystumgwern.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.ystumgwern.co.uk/

Mae Sgubor yn Ystumgwern, fferm weithredol organig, hanner ffordd rhwng Harlech ac Abermaw ac arfordir Bae Ceredigion. Fe’i crëwyd o adeilad fferm garreg draddodiadol ac mae wedi’i ddodrefnu a’i gyfarparu i’r safon uchaf, gan adlewyrchu arddull a chysur ffermdy drwyddo draw. Mae Sgubor yn fflat dwy ystafell wely ar y llawr gwaelod, ac mae'n cysgu hyd at bedwar, mewn un ystafell wely ddwbl ac un gefell. Mae gan y ddwy ystafell wely gyfleusterau en-suite, un gyda bath, ac un gyda chawod. Mae gan y gegin offer da gyda popty nwy, oergell, rhewgell, peiriant golchi llestri a meicrodon. Mae gan yr ystafell fyw ddigon o seddi cyfforddus ac mae ganddi deledu, DVD a system gerddoriaeth, ac mae gwres canolog nwy i gynhesu'r nosweithiau oer. Rhennir yr ystafell olchi dillad a'r ystafell sychu, ac mae'r ystafell gemau yn ffefryn cryf gydag oedolion a phlant fel ei gilydd.
 

Mwynderau

 • En-Suite
 • Peiriant golchi ar y safle
 • Croesewir teuluoedd
 • Telerau arbennig i fwrw’r Sul, ganol wythnos neu wyliau byrion ar gael
 • Cyfleusterau hamdden
 • Cadair uchel ar gael
 • Arhosfan bws gerllaw
 • Gweithgareddau awyr agored gerllaw
 • Dillad gwely ar gael
 • Dim Ysmygu
 • Te/Coffi
 • Siaradir Cymraeg
 • Cot ar gael
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Fferm weithiol
 • Adeilad hanesyddol/heneb gerllaw
 • Llofft llawr gwaelod
 • Darpariaeth ar gyfer ymwelwyr anabl
 • Golff ar gael (ar y safle neu gerllaw)
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Parcio
 • Cawod
 • WiFi am ddim
 • Golchdy
 • Cyfleusterau plant
 • Traeth gerllaw
 • Beicio mynydd gerllaw
 • Llwybr cerdded gerllaw

Gwobrau