Victoria Inn

Llanbedr, Gwynedd, LL45 2LD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 241213

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page junevicinn@aol.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.robinsonsbrewery.com/pubs-inns-and-hotels/find-a-pub/t-z/thevictori…

Mae Tafarn y Victoria yn dafarn bentref draddodiadol ar lan yr Afon Artro, ac mae wedi sefydlu enw am fwyd da, awyrgylch cyfeillgar, llety chwaethus, clyd a chwrw Robinson cain. Mae wedi'i leoli ychydig islaw mynyddoedd y Rhinogydd ac yn agos at drefi Abermaw a Harlech, a dim ond taith 2 funud i ffwrdd o Ynys Mochras.

Gwobrau

  • Thumbnail