Ysgethin Inn

Ffordd Ysgethin, Talybont, Abermaw, Gwynedd, LL43 2AN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247578

Mwynhewch y cyfle i fwyta wrth edrych dros afon Ysgethin yn yr Ysgethin Inn sydd, dros y blynyddoedd, wedi ennill enw da am gwrw coeth a bwyd rhagorol. Wedi'w drwytho mewn hanes, roedd y dafarn ar un adeg yn felin bannu ac mae'r olwyn Pelton a bwerodd y felin yn dal i fodoli. Wedi'i leoli mewn hafan i gerddwyr a munudau o filltiroedd o draeth euraidd hardd. Mae yna hefyd ardal chwarae mawr i blant.

Gwobrau

  • Thumbnail