Theatr y Ddraig a Chanolfan Gymunedol Abermaw

Jubilee Road, Barmouth, Gwynedd, LL42 1EF

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 281697

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@dragontheatre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.dragontheatre.co.uk

Retail Book Direct Icon for Snowdonia retail page Llogi yn Uniongyrchol

Wedi ei leoli yng nghanol Abermaw ar arfordir orllewinol Eryri, mae'r capel Fictorianaidd mawr yma wedi ei addasu i fod yn theatr draddodiadol gyda 186 o seddi, yn ogystal â sawl ystafell gweithgaredd a chyfarfod cymunedol, gan gynnwys ail lwyfan stiwdio ar gyfer perfformiadau math cabaret. Mae'r adeilad yn cael ei redeg, a'i gadw, gan dîm bach o staff cyflogedig yn ogystal â gwirfoddolwyr sy'n gweithio'n galed iawn.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw