Dyffryn Seaside Estate

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2HD

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 247220

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@dyffryn-seaside-estate.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://dyffryn-seaside-estate.co.uk/

Wedi'i leoli'n gyfleus rhwng Harlech ac Abermaw, mae Dyffryn Seaside Estate yn fusnes teuluol sydd â degawdau o brofiad o ddarparu gwyliau i deuluoedd. Mae dwy filltir o draeth godidog, tywod yn bennaf, yn cynnig llawenydd i blant ac oedolion fel ei gilydd. Mae'r ystâd yn eich cyfarch ag ymdeimlad o ryddhad a lle ar unwaith, 800 erw ohono, yn wastad ac wedi'i blannu â choed, gyda phob cyfleuster modern yn cael ei ychwanegu at y nodweddion naturiol hyn. 

Mwynderau

 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Cyfleusterau hamdden
 • Pwll nofio
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Cyfleusterau plant

Gwobrau

 • Thumbnail