Parc Fferm y Plant

Cae Gethin Farm, Harlech, Gwynedd, LL46 2SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780247

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page childrensfarm2@tiscali.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.childrensfarmpark.co.uk

Mae parc fferm y plant wedi ei leoli ar arfordir gogoneddus bae Ceredigion yn nghanol parc cenedlaethol Eryri. Dewch i weld eich hoff anifeiliaid ar y fferm! Beth am gyfarfod Floss yr asyn , moch, cwningod, lloea, hwyaid, ieir, geifr bychan a llawer mwy o adar ac anifeiliaid. Mae’r anifeiliaid wedi eu lleoli oddi fewn i adeiladau’r fferm felly does dim rhaid poeni am y glaw!

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw