The Old Farmhouse

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Tyddyn Du, Dyffryn Ardudwy, Gwynedd, LL44 2DW

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01341 242711

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page timandsally@theoldfarmhouse.com

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.theoldfarmhouse.com

Mwynhewch y gwesty cyfforddus yma yn ein ffermdy anffurfiol, cyfeillgar sydd wedi ei adnewyddu. Mae o’n ganolfan perffaith i deithio yn Eryri, cerdded, neu dim ond ymlacio wrth ein pwll nofio mawr allanol a spa cynnes(ar agor yn dymhorol o Ebrill hyd at Medi) wrth fwynhau golygfeydd godidog Eryri a’r arfordir. Mae’r ardal yma o Eryri Gudd yn cynnig rhywbeth at ddant bawb, gyda 5 milltir o un o draethau Baner Las prin Prydain. Mae nifer mawr o gestyll, mannau hanesyddol ac atyniadau ymwelwyr, yn cynnwys chwareli llechi, trenau bach Cymru, Portmeirion a llawer taith cerdded o bob math. Mae lonydd tawel gwledig ar gyfer beicwyr a golygfeydd bendigedig, i gyd ar garreg ein drws neu o yn agos mewn modur. Mae’r Hen Ffermdy wedi ei leoli 350 troedfedd uwchben lefel y môr, ac yn edrych allan dros Fae Ceredigion a Phenrhyn Llŷn mewn 1½ erw o ardd, ac yn dyddio’n wreiddiol o tua 1600. Mae’n cynnig yr awyrgylch draddodiadol o hen ffermdy gyda budd pob cyfleuster modern. Mi fydd Tim a Sally Knight yn sicrhau eich bod yn derbyn croeso cynnes a gwasanaeth gwych mewn awyrgylch bendigedig gyda golygfeydd ysblennydd o Benrhyn Llŷn. Yr ydym yn croesawu cerddwyr, beicwyr, beicwyr modur ac yn derbyn anifeiliaid anwes, gyda chyfleusterau a storfa i gadw yr holl offer angenrheidiol yn cynnwys garej dan glo.

Mwynderau

 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Parcio
 • Caniateir anifeiliaid anwes drwy drefniant
 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Pwll nofio
 • Te/Coffi
 • Dim ysmygu o gwbl
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw

Gwobrau

 • Thumbnail