Chwarel Hên Llanfair

Cae Gethin Farm, Llanfair, Harlech, Gwynedd, LL46 2SA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01766 780247

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page caverns@llanfairslatecaverns.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.llanfairslatecaverns.co.uk/

Mae'r llechen yn y gloddfa yma, sydd i'w ddarganfod mewn gwythiennau rhwng haenau o greigiau y cyfnod cyn - Gambraidd, ymysg y rhai hynaf yn y byd. Mae llawer o drefi diwydiannol Prydain ac Iwerddon wedi eu toi gyda llechi Llanfair. Ewch i lawr Grisiau Jacob a chrwydro trwy twnneli a siambrau i ddarganfod hen dyllau drilio, a thebygrwydd i wyneb dynol yn ogof anferth rhif 6. Wrth i chi ddod allan o'r ceudyllau, mi fyddwch yn gweld golygfeydd godidog Bae Ceredigion, o fynyddoedd y Preseli yn y de, draw at Benrhyn Llŷn . Edrychwch i lawr tuag at Ynys Mochras ac aber yr Afon Artro, ac ar lanw isel mae'n bosib gweld olion sarn Sant Padrig, sydd yn 14 milltir o hyd

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Croeso i bartion bws
  • Caffi/Bwyty ar y safle
  • Cyfleusterau plant