Parc Britannia Table Table

Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4FA

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 679070

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.tabletable.co.uk/en-gb/locations/gwynedd/parc-brittania

Mae'r Parc Britannia Table Table yn addas i deuluoedd ac yn gweini ystod o brydau gwych gan gynnwys clasuron tafarn a phwdinau blasus, a bwydlen i blant sy'n llawn ffefrynnau y bydd plant yn eu mwynhau. Maent hefyd yn cynnig ystod lawn o ddiodydd o'r bar â stoc dda i fynd efo'ch pryd bwyd. Mae'r fwydlen yn llawn ffefrynnau wedi'u paratoi'n ffres ar gyfer popeth o frecwast swmpus, danteithion canol wythnos, cinio dydd Sul ac achlysuron arbennig.  

Gwobrau

  • Thumbnail