Llety Campws Prifysgol Bangor

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

Ffriddoedd Building, Victoria Road, Bangor, LL57 2EN

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 388088

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page aros@bangor.ac.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.bangor.ac.uk/stay

Wedi eu lleoli yng nghanol Gogledd Cymru mae ein llety wedi graddio yn llety campws 4* gyda mynediad hawdd i Barc Cenedlaethol Eryri ac i arfordir Ynys Môn a Gwynedd. Mae ein hystafelloedd i gyd yn ystafell sengl gyda chyfleusterau en-suite wedi eu trefnu mewn unedau o 8 ystafell gyda chegin i'w rannu.

Mwynderau

 • Yn agos i gludiant cyhoeddus
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • WiFi ar gael
 • Te/Coffi
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Derbynnir cardiau credyd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Siop gwerthu bwyd ar y safle
 • Parcio
 • Lifft
 • Siaradir Cymraeg
 • Darperir ar gyfer deiet arbennig
 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Croeso i bartion bws
 • Gardd
 • En-Suite

Gwobrau

 • Thumbnail