Y Ganolfan Rheolaeth

 • 1 Star Rating Star icon rating the accommodation 1 Stars
 • 2 Star Rating Star icon rating the accommodation 2 Stars
 • 3 Star Rating Star icon rating the accommodation 3 Stars
 • 4 Star Rating Star icon rating the accommodation 4 Stars

College Road, Bangor, LL57 2DG

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 365900

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page info@themanagementcentre.co.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.bangor.ac.uk/management_centre

Mae'r Ganolfan Rheolaeth yn sefydliad llety gwestai 4 seren, ac mae'n cynnig 56 o ystafelloedd gwely en-suite sydd wedi cyflawni Safon Aur Dosbarth Busnes Croeso Cymru. Mae gan llawer o'r ystafelloedd olygfeydd godidog o Afon Menai ac Ynys Môn. Mae'r ystod o ystafelloedd gwelyau yn cynnwys amrywiaeth o ystafelloedd sengl, gefaill, dwbl a brenin, ac mae pob un ohonynt yn meddu ar Wi-Fi a man gwaith penodol ar gyfer unrhyw anghenion busnes neu astudio. Mae'r ystafelloedd gwely i gyd yn en-suite gyda chyfleusterau gwneud te a choffi a theledu sgrîn fflat digidol.

Mwynderau

 • Caffi/Bwyty ar y safle
 • Croeso i bartion bws
 • Cot ar gael
 • Derbynnir cardiau credyd
 • En-Suite
 • Gardd
 • Llofft llawr gwaelod
 • Cadair uchel ar gael
 • Mynediad i’r rhyngrwyd
 • Lifft
 • Trwyddedig/Trwydded Fwrdd/Bar neu Glwb Trwyddedig
 • Parcio
 • Te/Coffi
 • Ffôn yn yr ystafell/uned
 • Teledu yn yr ystafell/uned
 • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
 • Siaradir Cymraeg
 • WiFi ar gael

Gwobrau

 • Thumbnail