Dirty Deeds Detailing

Lower Garage, Ffordd yr Orsaf, Bangor, Gwynedd, LL57 1LZ

Retail Mobile Number Mobile Number icon for Snowdonia retail page 07584 834769

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page support@dirtydeedsdetailing.co.uk

Busnes glanhau ceir lleol wedi'i leoli ym Mangor, sy'n cynnig gwasanaeth pwrpasol a phersonol sy'n unigryw i bob cwsmer. Gwasanaethau mewnol/allanol ar gael. Cynigir gwasanaeth glanhau symudol hefyd.