STORIEL

Ffordd Gwynedd, Bangor, LL57 1DT

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353 368

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Amgueddfa, Oriel, Siop a Chaffi STORIEL – yn dod â storïau o Wynedd a'r ardal gyfagos yn fyw.
Mae gan yr amgueddfa gasgliad a ffurfiwyd gyntaf ym 1884 gan Brifysgol Bangor yn ogystal â chasgliad sir Gwynedd. Ymhlith y trysorau sy'n cael eu harddangos mae’r cleddyf Rhufeinig Segontium, y ‘Welsh Not’ a choron Brenin Enlli .
Mae gan yr orielau gelf rhaglen eang o arddangosfeydd gan artistiaid lleol a rhyngwladol. Ceir amrywiaeth o arddangosfeydd unigol a grŵp, cyfoes a hanesyddol.

Gwobrau

  • Thumbnail

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Siaradir Cymraeg
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Siop
  • Caffi/Bwyty ar y safle