Cadeirlan Bangor

Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353983

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bangor@churchinwales.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bangor.churchinwales.org.uk

Mae Eglwys Gadeiriol Saint Deiniol, ym Mangor, yn sefyll ar safle sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer addoliad Cristnogol ers y 6ed Ganrif. Mae’r Gadeirlan ar agor o 10:30yb tan 4:30yp o Ddydd Llun (ag eithrio Gŵyliau Banc) hyd Ddydd Iau.  Mae hefyd ar agor o 10:30yb tan 1:00yp ar Ddydd Gwener a Sadwrn, yn ogystal ag ar gyfer gwasanaethau ar Ddydd Sul.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw