Cadeirlan Bangor

Tŷ Deiniol, Cathedral Close, Bangor, Gwynedd, LL57 1RL

Retail Phone Number Phone Number icon for Snowdonia retail page 01248 353983

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page bangor@churchinwales.org.uk

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page http://www.bangor.churchinwales.org.uk

Mae Eglwys Gadeiriol Saint Deiniol, ym Mangor, yn sefyll ar safle sydd wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer addoliad Cristnogol ers y 6ed Ganrif. Mae’r Gadeirlan ar agor o 10:30yb tan 4:30yp o Ddydd Llun (ag eithrio Gŵyliau Banc) hyd Ddydd Iau.  Mae hefyd ar agor o 10:30yb tan 1:00yp ar Ddydd Gwener a Sadwrn, yn ogystal ag ar gyfer gwasanaethau ar Ddydd Sul.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw