STORIEL

Ffordd Gwynedd, Bangor, Gwynedd, LL57 1DT

Retail Email Email icon for Snowdonia retail page storiel@gwynedd.llyw.cymru

Retail Screen Screen icon for Snowdonia retail page https://www.storiel.cymru

Mae'r siop yn Storiel yn arddangos dewis helaeth o gynnyrch lleol ar gyfer pob achlysur - crochenwaith, gemwaith, crefftau a chardiau. Dyma y lle ym Mangor i brynu rhoddion cyfoes, gwreiddiol wedi’u gwneud â llaw. Maent yn gwerthu cyfuniad o grefftau yn cynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiau gan ddylunwyr sy’n prysur ddod i amlygrwydd. Hefyd ar gael yn Storiel mae casgliad o lyfrau ar hanes lleol, printiau, cardiau post a tegannau traddodiaol.

Mwynderau

  • Yn agos i gludiant cyhoeddus
  • Cylchdaith Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Siaradir Cymraeg
  • Llwybr Arfordir Cymru gerllaw
  • Caffi/Bwyty ar y safle